• Header

  Energie voor MKB | Onafhankelijk en duurzaam energieadvies voor uw bedrijf

Update regelgeving energieverbruik en subsidies bedrijfspanden

Graag informeren wij u over (nieuwe) regelgeving en subsidies m.b.t. het energieverbruik van uw bedrijfspand:

 • Bedrijven met een verbruik van meer dan 25.000 m3 gas en/of 50.000 kWh elektriciteit zijn vanuit het Activiteitenbesluit verplicht om alle maatregelen met een terugverdientijd (tvt) van 5 jaar of minder te nemen
 • Per 1 juli 2019 komt hier de informatieplicht bij: ondernemers met bovengenoemd energieverbruik moeten vóór deze datum aan de overheid doorgeven welke besparende maatregelen (tvt <5 jaar) ze hebben genomen. Zij moeten dit aanvinken in een formulier dat ze via e-loket van RVO moeten opvragen. Dit e-loket  wordt in maart 2019 geopend. Hiervoor is E-herkenning nodig. Zie ook RVO.nl en  E-herkenning
 • De SDE+ subsidie wordt eind oktober a.s. voor de laatste keer opengesteld. Deze subsidie met een budget van 5 miljard euro kan interessant zijn voor bedrijven die een grootverbruikaansluiting (> 3x 80A) hebben of deze willen aanschaffen. De subsidie is € 0,025 per kW hoger als je de opgewekte energie teruglevert dan dat je deze zelf gebruikt. Bedrijven met een groter dak en een relatief laag electriciteitsverbruik krijgen dus een hogere vergoeding. 
 • Per 1 januari 2023 moet elk kantoor groter dan 100 m2 minimaal energielabel C hebben. Dit betekent een Energie-Index van 1,3 of beter. Voldoet het pand dan niet aan de eisen, dan mag u het pand per 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruiken. Deze verplichting staat in het Bouwbesluit. Het bevoegd gezag treedt als handhaver op bij overtreding van de Energielabel C-verplichting. Het bevoegd gezag is meestal de gemeente waar het kantoorgebouw staat. Zie ook Inhaalslag+voor+label+C

Uitzonderingen waarvoor de verplichting niet geldt:

 • Kantoor(ruimte) gebruikt als nevenfunctie (<50% gebruiksoppervlak heeft kantoorfunctie)
 • Monumenten (Rijk/provincie/gemeente). Beschermde stads- en dorpsgezichten behoren hier niet toe
 • Binnen 2 jaar te slopen/transformeren/onteigenen panden

Wij weten niet of en wanneer uw gemeente of de omgevingsdienst (FUMO) gaat handhaven op deze regelgeving, maar willen u er toch van op de hoogte stellen. Uiteraard kunt u voor vragen, ook over mogelijke energiemaatregelen en -subsidies, vrijblijvend met ons contact opnemen.

Wij helpen u graag verder op weg!

 

 

Nieuws

 • Nieuw nieuw nieuw van Energie voor MKB: mooi boekje 'Energieke ondernemers op de Wadden - zo maken ondernemers hun bedrijfspand klaar voor de toekomst'

  Samen met de Friese Waddengemeenten heeft Energie voor MKB een inspirerend boekje gemaakt met 12 mooie praktijkvoorbeelden

  Lees meer
 • Update regelgeving energieverbruik en subsidies bedrijfspanden

  Graag informeren wij u over (nieuwe) regelgeving en subsidies m.b.t. het ener...

  Lees meer
Meer nieuws
 • Over ons

  Over ons

  Wie zijn wij

  Lees meer
 • Ondernemers

  Ondernemers

  Informatie voor ondernemers

  Lees meer
 • Energieadvies

  Energieadvies

  Energieadvies voor uw bedrijfspand

  Lees meer
 • Gemeenten

  Gemeenten

  Informatie voor gemeenten

  Lees meer