• Header

  Energie voor MKB | Onafhankelijk en duurzaam energieadvies voor uw bedrijf

Energieadvies

Stappen bij deelname aan het project Energie voor MKB

 • Aanmelding bij Stichting Energie voor MKB
 • Uw energie expert komt bij u langs
 • U ontvangt per mail uw energieadvies: een rapport met hierin de maatregelen en fiscale regelingen en subsidies voor uw bedrijfspand. En tips voor verduurzaming van uw wagenpark en de inkoop van duurzame energie
 • Een terugkoppelingsbespreking met uw energie expert
 • Uw energie expert blijft uw vraagbaak voor vragen over het rapport en de te nemen maatregelen
 • Bij verdere verdieping en uitvoering van de maatregelen kan de energie expert worden ingeschakeld voor extra ondersteuning
 • Er worden informatiebijeenkomsten georganiseerd, in samenwerking met de gemeente

Inhoud energieadvies

 • Inspectie van uw bedrijfspand door een bouwkundig ingenieur op het gebied van energiebesparing
 • Tijdens dit eerste bezoek krijgt u een energiemeter uitgereikt. Met deze energiemeter kunt u per apparaat uw energieverbruik meten
 • Rapportage van deze inspectie in een handzaam rapport, inclusief aanbevelingen voor de te nemen maatregelen, voorzien van kostenberekening en Return on Investment berekening
 • Het rapport wordt opgesteld volgens de voorschriften van Stichting Energie voor MKB en volgens de landelijke vastgelegde ISSO publicatie 75.2. Dit betreft de handleiding voor het opstellen van een energiebesparingsadvies voor utiliteitsgebouwen
 • In dit rapport staat het volgende:
  • Een beschrijving van uw bedrijfspand en energielabel
  • Een overzicht van de totale energiehuishouding van het bestaande bedrijfspand
  • Een energiebalans van de relevante onderdelen van het bestaande totale bedrijfspand
  • Alle energielekken worden in kaart gebracht
  • Een overzicht van de mogelijkheden voor energiebesparing
  • Een overzicht van de mogelijkheden voor het afbouwen van het gasverbruik en het zelf opwekken van energie
  • Een overzicht van de noodzakelijke organisatorische en administratieve aanpassingen
  • Een raming van de te verwachten investeringskosten en de te verwachten baten
  • Een overzicht van de van toepassing zijnde fiscale en subsidieregelingen
  • Verduurzaming van uw wagenpark
  • Inkoop duurzame energie

De maatregelen worden niet alleen financieel uitgedrukt, maar ook in CO2-besparing en energielabelverbetering.

Nadere toelichting op fiscale regelingen en subsidies

Als ondernemer weet u ongetwijfeld dat er vele mogelijkheden zijn om subsidie aan te vragen en te verwerven voor duurzame investeringen. Subsidies worden vanuit verschillende instanties (zoals de overheid, de EU of regionale fondsen) verstrekt om ondernemers op specifieke gebieden een steun in de rug te geven en verder te helpen. Maar de subsidiewereld is behoorlijk complex.

Want waar moet je wanneer zijn, welke informatie wordt gevraagd en aan welke eisen moet je voldoen? En welke projecten of activiteiten komen voor subsidie in aanmerking? Veel ondernemers zakt de moed in de schoenen wanneer ze zich oriënteren. Dat is jammer vinden wij. Want geld en kansen worden zo misgelopen.

Energie voor MKB helpt u om de juiste subsidieregelingen en fiscale voorzieningen te benutten en verzorgt het gehele proces van aanvraag tot en met einddeclaratie.

Wij helpen u graag verder!

Nieuws

 • Subsidie voor zonnepanelen en kleinschalige windturbineprojecten voor ondernemers

  ISDE subsidie voor MKB-ers Ondernemers kunnen vanaf 2021 subsidie aanvrage...

  Lees meer
 • Informatieplicht energiebesparing. Energie voor MKB regelt alles voor u!!

  Vanaf 1 juli 2019 moet u voldoen aan de Informatieplicht, indien u een groter...

  Lees meer
Meer nieuws
 • Over ons

  Over ons

  Wie zijn wij

  Lees meer
 • Ondernemers

  Ondernemers

  Informatie voor ondernemers

  Lees meer
 • Energieadvies

  Energieadvies

  Energieadvies voor uw bedrijfspand

  Lees meer
 • Gemeenten

  Gemeenten

  Informatie voor gemeenten

  Lees meer
 • EnergievoorMKB Ooststellingwerf

  "Pilotproject Energie voor MKB Ooststellingwerf met 14 bedrijven: "

  EnergievoorMKB Ooststellingwerf
 • Melkveebedrijf De Oolde Hof in Makkinga

  "Veehouder vervangt aardgas door warmte van de melk"

  Melkveebedrijf De Oolde Hof in Makkinga
 • Mooi artikel over Energie voor MKB in Friesch Dagblad!

  "Artikel in Friesch Dagblad"

  Mooi artikel over Energie voor MKB in Friesch Dagblad!
 • Energie voor MKB Vlieland

  "Reactie van een tevreden horeca ondernemer op Vlieland"

  Energie voor MKB Vlieland
 • Tevreden klant

  "Watersportbedrijf gaat enthousiast aan de slag!"

  Tevreden klant
 • Energie voor MKB gemeente Waadhoeke

  "Goed advies voor melkveebedrijf!"

  Energie voor MKB gemeente Waadhoeke
 • Retail ondernemers enthousiast over energieadvies Energie voor MKB

  "In 10 minuten heb ik van jullie meer geleerd dan in de afgelopen 10 jaar bij elkaar!"

  Retail ondernemers enthousiast over energieadvies Energie voor MKB