• Header

  Energie voor MKB | Onafhankelijk en duurzaam energieadvies voor uw bedrijf

Informatie voor gemeenten

In de volgende (groene) gemeenten loopt een project Energie voor MKB:

 • De gemeenten Tytsjerksteradiel, Achtkarspelen, Dongeradeel, Dantumadiel, Kollumerland en Ferwerderadiel. Deze gemeenten dragen € 445,- bij aan uw energieadvies. U betaalt € 350,- (ex. BTW)
 • De vier Friese Waddeneilanden Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog. Ook hier dragen de gemeenten € 445,- bij aan uw energieadvies. U betaalt € 350,- (ex. BTW)
 • De Fryske Marren. De gemeente De Fryske Marren draagt € 295,- bij aan uw energieadvies. U betaalt € 500,- (ex. BTW)
 • Stadsregio Leeuwarden. De gemeenten Leeuwarden, Tytsjerksteradiel en Waadhoeke dragen € 445,- bij aan uw energieadvies. U betaalt € 350,- (ex. BTW)
 • Harlingen. De gemeente Harlingen draagt € 445,- bij aan uw energieadvies. U betaalt € 350,- (ex. BTW)
 • Súdwest-Fryslân, De gemeente Súdwest-Fryslân draagt € 445,- bij aan uw energieadvies. U betaalt € 350,- (ex. BTW)
 • Opsterland. De gemeente Opsterland werkt met een voucherregeling. U betaalt voor uw energieadvies € 445,- (ex. BTW) 

In de lichtgroen gekleurde gemeenten gaan we naar verwachting binnenkort van start:

 • Smallingerland, Heerenveen, Ooststellingwerf, Weststellingwerf

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Nadere toelichting op het project Energie voor MKB

Dit project in uw gemeente wordt specifiek opgezet voor de doelgroep MKB. Een groot gedeelte van de gebouwen in uw gemeente wordt gebruikt door MKB bedrijven. Voor deze gebouwen bestaat nog geen gezamenlijke aanpak voor het verduurzamen van dit vastgoed. Met het project Energie voor MKB gaan wij met deze verduurzaming aan de slag. De ondernemer wordt goed begeleid en geïnformeerd. Zo wordt een degelijke start gemaakt om het bedrijfspand te verduurzamen, met als eindresultaat een energieneutraal bedrijfspand. Het project is al succesvol uitgevoerd bij diverse ondernemers, waarbij besparingen van 20 tot 60% zijn gerealiseerd. De kosten voor de scan zijn in veel gevallen binnen 1 jaar terugverdiend. In het rapport besteden we ook aandacht aan verduurzaming  van het wagenpark en de inkoop van duurzame energie.

Het project is ontwikkeld in Ooststellingwerf, in nauwe samenwerking met de gemeente en een aantal ondernemers in deze gemeente. Zo sluit het project Energie voor MKB goed aan op de behoefte van ondernemers.

Doelgroep

Alle bedrijven kunnen meedoen aan het project, met uitzondering van eenmanszaken met kantoor aan huis. Voor bedrijven met complexe bedrijfsprocessen kan tegen meerkosten aanvullend advies worden gegeven voor deze processen. We streven naar een groep van ca. 15 - 20 bedrijven die gebruik kunnen maken van de subsidie van de gemeente/provincie. Bedrijven die buiten deze regeling vallen, maar wel belangstelling hebben voor een energieadvies, kunnen dit bij Stichting Energie voor MKB aanvragen.

Daarnaast biedt het project kansen voor lokale aanbieders van duurzame producten en diensten, zoals LED-verlichting, isolatie, zonnepanelen, warmtepompen, et cetera. Ook deze partijen worden nauw betrokken.

Doelen van project Energie voor MKB

Het algemene doel van het project is het helpen van MKB-ers bij energiebesparing en zelf energie opwekken in het bedrijfspand, om zo de CO2-uitstoot te reduceren.

Subdoelen van het project ‘Energie voor MKB’:

 • De deelnemer weet wat hij/zij kan doen om energie te besparen, het gasgebruik af te bouwen en zelf energie op te wekken in zijn bedrijfspand
 • De deelnemer weet wat hiervan de kosten en opbrengsten zijn
 • De deelnemer heeft een degelijke basis om offertes op te vragen bij (lokale) leveranciers
 • De deelnemer weet het indicatieve energielabel van zijn/haar bedrijfspand
 • De deelnemer weet wat de eerste stappen zijn voor verduurzaming van het wagenpark
 • De deelnemers weet meer over de inkoop van (lokale) duurzame energie
 • De deelnemer wordt enthousiast gemaakt om daadwerkelijk maatregelen uit te voeren
 • De deelnemer neemt de eerste maatregelen:
  • Quick wins: LED-verlichting, leidingisolatie, aanpassing van gedrag, energiecoördinator benoemen, apparaten uit waar het kan
  • Op korte of langere termijn: zonnepanelen, warmtepompen, isolatie van het pand
 • Lokale partijen zoals installateurs en aannemers profiteren van de investeringen van de deelnemers
 • Er wordt tegemoet gekomen aan (toekomstige) wet- en regelgeving  en beleidsdoelen op het gebied van CO2-reductie, energiebesparing en zelf opwekken van hernieuwbare energie

Werkwijze

Zie energieadvies

Extra opties

 • Ontwikkelen van collectieve (inkoop)acties i.s.m. gemeente en eventuele andere partijen
 • Uitrollen van een monitoringstool (bv. met slimmemeterportal.nl). Hierdoor kunnen ondernemers hun energieverbruik monitoren

Meer informatie over deelnemende-gemeenten-in-fryslan.

Nieuws

 • Nieuw nieuw nieuw van Energie voor MKB: mooi boekje 'Energieke ondernemers op de Wadden - zo maken ondernemers hun bedrijfspand klaar voor de toekomst'

  Samen met de Friese Waddengemeenten heeft Energie voor MKB een inspirerend boekje gemaakt met 12 mooie praktijkvoorbeelden

  Lees meer
 • Update regelgeving energieverbruik en subsidies bedrijfspanden

  Graag informeren wij u over (nieuwe) regelgeving en subsidies m.b.t. het ener...

  Lees meer
Meer nieuws
 • Over ons

  Over ons

  Wie zijn wij

  Lees meer
 • Ondernemers

  Ondernemers

  Informatie voor ondernemers

  Lees meer
 • Energieadvies

  Energieadvies

  Energieadvies voor uw bedrijfspand

  Lees meer
 • Gemeenten

  Gemeenten

  Informatie voor gemeenten

  Lees meer