• Header

  Energie voor MKB | Onafhankelijk en duurzaam energieadvies voor uw bedrijf

Informatie voor gemeenten

In de volgende Friese gemeenten kunt u korting krijgen op het energieadvies van Energie voor MKB:

 • Terschelling draagt € 445,- bij aan uw energieadvies. U betaalt € 350,- (ex. BTW)*
 • Opsterland. De gemeente Opsterland werkt met een voucherregeling. U betaalt voor uw energieadvies € 445,- (ex. BTW)* 
 • Ooststellingwerf. Neem contact op met Jan Gropstra van de gemeente: j.gropstra@ooststellingwerf.nl

* Verbruikt uw bedrijf minder dan 50.000 kWh aan stroom en minder dan 25.000 m3 aan aardgas? Dan is de Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM) rvo.nl/subsidie/svm wellicht interessant voor u. U ontvangt 80% subsidie op de kosten voor het energieadvies en voor begeleiding bij uitvoering van maatregelen. De maximale subsidie is € 2.500,-. U bent wel verplicht minimaal één maatregel te treffen. Wij kunnen deze subsidieaanvraag voor u verzorgen.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Nadere toelichting op Energie voor MKB

Dit project in uw gemeente wordt specifiek opgezet voor de doelgroep MKB. Een groot gedeelte van de gebouwen in uw gemeente wordt gebruikt door MKB bedrijven. Voor deze gebouwen bestaat nog geen gezamenlijke aanpak voor het verduurzamen van dit vastgoed. Met het project Energie voor MKB gaan wij met deze verduurzaming aan de slag. De ondernemer wordt goed begeleid en geïnformeerd. Zo wordt een degelijke start gemaakt om het bedrijfspand te verduurzamen, met als eindresultaat een energieneutraal bedrijfspand. Het project is al succesvol uitgevoerd bij diverse ondernemers, waarbij besparingen van 20 tot 60% zijn gerealiseerd. De kosten voor de scan zijn in veel gevallen binnen 1 jaar terugverdiend. In het rapport besteden we ook aandacht aan verduurzaming  van het wagenpark en de inkoop van duurzame energie.

Het project is ontwikkeld in Ooststellingwerf, in nauwe samenwerking met de gemeente en een aantal ondernemers in deze gemeente. Zo sluit het project Energie voor MKB goed aan op de behoefte van ondernemers.

Doelgroep

Alle bedrijven kunnen meedoen aan het project, met uitzondering van eenmanszaken met kantoor aan huis. Voor bedrijven met complexe bedrijfsprocessen kan tegen meerkosten aanvullend advies worden gegeven voor deze processen. We streven naar een groep van ca. 15 - 20 bedrijven die gebruik kunnen maken van de subsidie van de gemeente/provincie. Bedrijven die buiten deze regeling vallen, maar wel belangstelling hebben voor een energieadvies, kunnen dit bij Stichting Energie voor MKB aanvragen.

Daarnaast biedt het project kansen voor lokale aanbieders van duurzame producten en diensten, zoals LED-verlichting, isolatie, zonnepanelen, warmtepompen, et cetera. Ook deze partijen worden nauw betrokken.

Doelen van Energie voor MKB

Het algemene doel van Energie voor MKB is het helpen van MKB-ers bij energiebesparing, zelf energie opwekken en afbouwen van het aardgasgebruik in het bedrijfspand, om zo de CO2-uitstoot te reduceren.

Subdoelen van het project ‘Energie voor MKB’

 • De deelnemer weet wat hij/zij kan doen om energie te besparen, het aardgasgebruik af te bouwen en zelf energie op te wekken in zijn bedrijfspand
 • De deelnemer weet wat hiervan de kosten en opbrengsten zijn
 • De deelnemer heeft een degelijke basis om offertes op te vragen bij (lokale) leveranciers
 • De deelnemer weet het indicatieve energielabel van zijn/haar bedrijfspand
 • De deelnemer weet wat de eerste stappen zijn voor verduurzaming van het wagenpark
 • De deelnemers weet meer over de inkoop van (lokale) duurzame energie
 • De deelnemer wordt enthousiast gemaakt om daadwerkelijk maatregelen uit te voeren
 • De deelnemer neemt de eerste maatregelen:
  • Quick wins: LED-verlichting, leidingisolatie, aanpassing van gedrag, energiecoördinator benoemen, apparaten uit waar het kan
  • Op korte of langere termijn: zonnepanelen, warmtepompen, isolatie van het pand
 • Lokale partijen zoals installateurs en aannemers profiteren van de investeringen van de deelnemers
 • Er wordt tegemoet gekomen aan (toekomstige) wet- en regelgeving  en beleidsdoelen op het gebied van CO2-reductie, energiebesparing en zelf opwekken van hernieuwbare energie

Werkwijze

Zie energieadvies

Extra opties

 • Ontwikkelen van collectieve (inkoop)acties i.s.m. gemeente en eventuele andere partijen
 • Uitrollen van een monitoringstool (bv. met slimmemeterportal.nl). Hierdoor kunnen ondernemers hun energieverbruik monitoren

 

Nieuws

 • Subsidie voor zonnepanelen en kleinschalige windturbineprojecten voor ondernemers

  ISDE subsidie voor MKB-ers Ondernemers kunnen vanaf 2021 subsidie aanvrage...

  Lees meer
 • Informatieplicht energiebesparing. Energie voor MKB regelt alles voor u!!

  Vanaf 1 juli 2019 moet u voldoen aan de Informatieplicht, indien u een groter...

  Lees meer
Meer nieuws
 • Over ons

  Over ons

  Wie zijn wij

  Lees meer
 • Ondernemers

  Ondernemers

  Informatie voor ondernemers

  Lees meer
 • Energieadvies

  Energieadvies

  Energieadvies voor uw bedrijfspand

  Lees meer
 • Gemeenten

  Gemeenten

  Informatie voor gemeenten

  Lees meer
 • EnergievoorMKB Ooststellingwerf

  "Pilotproject Energie voor MKB Ooststellingwerf met 14 bedrijven: "

  EnergievoorMKB Ooststellingwerf
 • Melkveebedrijf De Oolde Hof in Makkinga

  "Veehouder vervangt aardgas door warmte van de melk"

  Melkveebedrijf De Oolde Hof in Makkinga
 • Mooi artikel over Energie voor MKB in Friesch Dagblad!

  "Artikel in Friesch Dagblad"

  Mooi artikel over Energie voor MKB in Friesch Dagblad!
 • Energie voor MKB Vlieland

  "Reactie van een tevreden horeca ondernemer op Vlieland"

  Energie voor MKB Vlieland
 • Tevreden klant

  "Watersportbedrijf gaat enthousiast aan de slag!"

  Tevreden klant
 • Energie voor MKB gemeente Waadhoeke

  "Goed advies voor melkveebedrijf!"

  Energie voor MKB gemeente Waadhoeke
 • Retail ondernemers enthousiast over energieadvies Energie voor MKB

  "In 10 minuten heb ik van jullie meer geleerd dan in de afgelopen 10 jaar bij elkaar!"

  Retail ondernemers enthousiast over energieadvies Energie voor MKB